uchwały z dnia 23.01.2014 r. 

 
 

Uchwała Nr XXXVIII/256/2014 Rady Gminy Brzeziny z dnia 23.01.2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań n a lata 2014-2019

Uchwała Nr XXXVIII/257/2014 Rady Gminy Brzeziny z dnia 23.01.2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2014 rok.

Załącznik nr 1 treść
Załącznik nr 2 treść
Załącznik nr 3 treść


Uchwała Nr XXXVIII/258/2014 Rady Gminy Brzeziny z dnia 23.01.2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego, Usług, Rzemiosła, Gospodarki finansowej, Samorządu Terytorialnego, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Brzeziny na 2014 rok
 

Uchwała Nr XXXVIII/259/2014 Rady Gminy Brzeziny z dnia23.01.2014 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury Rady Gminy Brzeziny na 2014 rok
 

Uchwała Nr XXXVIII/260/2014 Rady Gminy Brzeziny z dnia 23.01.2014 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa , Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska Rady Gminy Brzeziny na 2014 rok
 

Uchwała Nr XXXVIII/261/2014 Rady Gminy Brzeziny z dnia 23.01.2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzeziny na 2014 rok 

 

Liczba odwiedzin : 360
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2014-03-20 08:13:01
Czas publikacji: 2014-03-20 08:13:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak