uchwały z dnia 11.02.2014 r. 

 
 

Uchwała nr XXXIX/265/2014 Rady Gminy Brzeziny  w sprawie: zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2014 rok.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2 treść
Załącznik nr 3 treść


Uchwała nr XXXIX/266/2014 Rady Gminy Brzeziny  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeziny na rok 2014.


Uchwała nr XXXIX/267/2014 Rady Gminy Brzeziny  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeziny na 2014 rok.


Uchwała nr XXXIX/269/2014 Rady Gminy Brzeziny  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Adamów na działce nr ewidencyjny 13/6


Uchwała nr XXXIX/270/2014 Rady Gminy Brzeziny  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bielanki


Uchwała nr XXXIX/271/2014 Rady Gminy Brzeziny  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Dąbrówka Mała na działce nr ewidencyjny 173/4 i na części działek nr ewidencyjny 183 i 184


Uchwała nr XXXIX/272/2014 Rady Gminy Brzeziny  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Eufeminów


Uchwała nr XXXIX/273/2014 Rady Gminy Brzeziny   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów położonych w Dąbrówce Dużej z dotychczasowym dzierżawcą

 

Liczba odwiedzin : 474
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2014-04-10 14:20:49
Czas publikacji: 2014-04-10 14:20:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak