uchwały z dnia 27.03.2014 r. 

 
 

Uchwała Nr XLI/277/2014 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27.03.2014 r.  w sprawie: zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2014 rok.

Załacznik nr 1 treść
Załacznik nr 2 treść
Załacznik nr 3 treść
Załacznik nr 4 treść
Załacznik nr 5 treść
Załacznik nr 6 treść
Załacznik nr 7
treść
 

Uchwała Nr XLI/278/2014 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27.03.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Brzeziny położonej w miejscowości Tworzyjanki.


Uchwała Nr XLI/279/2014 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27.03.2014 r.  w sprawie „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzeziny na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020”


Uchwała Nr XLI/281/2014 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27.03.2014 r.  w sprawie : ustalenia wysokości opłat za wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia


Uchwała Nr XLI/284/2014 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27.03.2014 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Bzura”


Uchwała Nr XLI/286/2014 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27.03.2014 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.


Uchwała Nr XLI/287/2014 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27.03.2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

załącznik - wzór deklaracji - odpady komunalne

 

 

Liczba odwiedzin : 330
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2014-04-23 13:01:41
Czas publikacji: 2014-04-23 13:01:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak