Uchwały Rady Gminy Brzeziny z dnia 23.04.2014 r. 

 

 

Uchwała Nr XLII/290/2014 Rady Gminy Brzeziny z dnia 23.04.2014 r.   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów położonych w Jaroszkach z dotychczasowym dzierżawcą


Uchwała Nr XLII/291/2014 Rady Gminy Brzeziny z dnia 23.04.2014 r.  w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej - zabudowanej nr 263 położonej w miejscowości Przecław

 


Liczba odwiedzin : 283
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2014-07-03 16:07:07
Czas publikacji: 2014-07-03 16:07:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak