Uchwały 29.05.2014 

 

 

Uchwała Nr XLIV/295/2014 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29.05.2014 r.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań n a lata 2014-2019

 


Liczba odwiedzin : 231
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2014-09-22 15:27:37
Czas publikacji: 2014-09-22 15:27:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak