Budżet 2010 

 

 

Uchwała budżetowa (59 KB)

uzasadnienie do uchwały - dochody (60 KB)

uzasadnienie do uchwały - wydatki (148 KB)

załącznik nr 1 - dotacje (57 KB)

tabela nr 1 - dochody (180 KB)

tabela nr 2 - dotacje z budżetu państwa (47 KB)

tabela nr 3 - wydatki (225 KB)

tabela nr 4 - wydatki - zadania zlecone (50 KB)

tabela nr 5 - przychody i rozchody (45 KB)

tabela nr 6 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii (41 KB)

tabela nr 7 - Wieloletnie programy inwestycyjne 2010-2012 (137 KB)

tabela nr 8 - wydatki na programy i projekty UE (77 KB)

tabela nr 9 - przychody i wydatki GFOŚ (34 KB)

tabela nr 10 - dochody - zadania zlecone (34 KB)

tabela nr 11 - prognoza kwoty długu Gminy Brzeziny na lata 2010-2019 (63 KB)

 


Liczba odwiedzin : 379
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Radzisław Kamiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Radzisław Kamiński
Czas wytworzenia: 2011-06-14 15:06:33
Czas publikacji: 2011-06-14 15:06:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak