Uchwały/Opinie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi (2015) 

 
 

Liczba odwiedzin : 331
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2015-07-09 14:40:11
Czas publikacji: 2015-07-09 14:40:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak