uchwały 25.06.2015 r. 

 
 

Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25.06.2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzezińskiemu na realizację zadania publicznego pn. „Modernizacja dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności wraz z działaniami zapobiegającymi podtopieniem w regionie powiatu Brzezińskiego" w ramach Wieloletniego programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych -Etap I - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".

UchwałaNr VIII/60/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25.06.2015 r.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2015- 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2020

Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25.06.2015 r.  w sprawie: zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2015 rok.

Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2014 rok

Uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25.06.2015 r.w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Brzeziny z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25.06.2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/55/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25.06.2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25.06.2015 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję w latach 2016 - 2019

 

Liczba odwiedzin : 415
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2015-08-21 12:39:52
Czas publikacji: 2015-08-21 12:39:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak