Uchwały 5.09.2014r. 

 

 

Uchwała Nr XLVI/308/2014 w sprawie opłaty za oddziały przedszkolne

Uchwała Nr XLVI/309/2014 w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów położonych w miejscowości Poćwiardówka, z dotychczasowym dzierżawcą Panem Ryszardem Urbańskim

Uchwała Nr XLVI/310/2014 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeziny

 


Liczba odwiedzin : 299
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Supera
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Supera
Czas wytworzenia: 2014-10-13 09:31:09
Czas publikacji: 2014-10-13 09:31:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak