Uchwała Nr XLIX/320/2014    ... 

 

 

Uchwała Nr XLIX/320/2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Uchwała Nr XLIX/324/2014 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeziny

 

załącznik nr 1 - tekst Studium

załącznik nr 2 - Uwarunkowania rozwoju

załącznik nr 3 - Kierunki rozwoju i polityka przestrzenna

załącznik nr 4 - lista uwag

załącznik nr 4a - lista uwag

 

 

Uchwała Nr XLIX/325/2014 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeziny


 

 


Liczba odwiedzin : 820
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Supera
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Supera
Czas wytworzenia: 2015-01-08 15:27:12
Czas publikacji: 2015-01-08 15:27:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak