Uchwała Nr I/1/2014 Uchwała Nr I/2/2014 Uchw... 

 
 

Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy

Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie : stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Brzeziny

Uchwała Nr I/3/2014 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady Gminy

Uchwała Nr I/4/2014 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Brzeziny

Uchwała Nr I/5/2014 w sprawie ustalenia liczby członków stałych Komisji Rady Gminy Brzeziny

Uchwała Nr I/6/2014 w sprawie : powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzeziny

Uchwała Nr I/7/2014 w sprawie : wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzeziny

Uchwała Nr I/8/2014 w sprawie : powołania stałej Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury

Uchwała Nr I/9/2014 w sprawie : powołania stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego ,Przestrzennego, Usług, Rzemiosła, Gospodarki Finansowej, Samorządu Terytorialnego, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego

Uchwała Nr I/10/2014 w sprawie : powołania stałej komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska

 

Liczba odwiedzin : 267
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Supera
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Supera
Czas wytworzenia: 2015-01-08 15:46:29
Czas publikacji: 2015-01-08 15:46:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak