Uchwała Nr III/17/2014  Uchwała Nr III/18/2014  {link_659... 

 
 

Uchwała Nr III/17/2014  w sprawie: zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2014 rok.

Uchwała Nr III/18/2014  w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Uchwała Nr III/19/2014 w sprawie reprezentowania Gminy Brzeziny w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „BZURA”

Uchwała Nr III/20/2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzeziny na 2015 rok

Uchwała Nr III/21/2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury Rady Gminy Brzeziny na 2015 rok

Uchwała Nr III/22/2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa , Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska Rady Gminy Brzeziny na 2015 rok

Uchwała Nr III/23/2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego,Przestrzennego, Usług, Rzemiosła, Gospodarki finansowej, Samorządu Terytorialnego, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Brzeziny na 2015 rok

 

Liczba odwiedzin : 318
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Supera
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Supera
Czas wytworzenia: 2015-01-08 15:32:03
Czas publikacji: 2015-01-08 15:32:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak