Uchwała NR XIV/94/2015 Uchwała NR XIV/96/2015... 

 
 

Uchwała NR XIV/94/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2015- 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2020

Uchwała NR XIV/96/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała NR XIV/97/2015 w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok

Uchwała NR XIV/98/2015 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Uchwała NR XIV/99/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatku leśnego

Uchwała NR XIV/100/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatku rolnego

Uchwała NR XIV/101/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości

 

Liczba odwiedzin : 246
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Supera
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Supera
Czas wytworzenia: 2016-01-07 09:05:01
Czas publikacji: 2016-01-07 09:05:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak