Uchwała Nr XI/70/2015 Uchwała Nr XI/71/2015 {link_6645... 

 
 

 

Uchwała Nr XI/70/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2015- 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2020

Uchwała Nr XI/71/2015 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2015 rok

Uchwała Nr XI/72/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta

Uchwała Nr XI/78/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 10.02.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na terenie Gminy Brzeziny

Uchwała Nr XI/79/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów, położonych w miejscowości Jaroszki, z dotychczasowym dzierżawcą p. Henrykiem Goszczyńskim

Uchwała Nr XI/80/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów położonych w miejscowości Poćwiardówka, z dotychczasowym dzierżawcą p. Ryszardem Urbańskim

Uchwała Nr XI/81/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów położonych w Jaroszkach z dotychczasowym dzierżawcą p. Jackiem Strzeleckim

Uchwała Nr XI/82/2015 w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeziny

Uchwała Nr XI/83/2015 w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeziny

Uchwała Nr XI/84/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/ 31 /2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację operacji pn: „Rozbudowa rozproszonego systemu oczyszczania ścieków w gminie Brzeziny

Uchwała Nr XI/85/2015 w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Brzeziny

Uchwała Nr XI/86/2015 w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Brzeziny

 

 

Liczba odwiedzin : 245
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Supera
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Supera
Czas wytworzenia: 2015-10-05 11:46:38
Czas publikacji: 2015-10-05 11:46:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak