********************************************... 

 
 


Uchwała Nr XVIII/135/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.09.2004 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2004 r.

**********************
Uchwała Nr XVIII/136/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.09.2004 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Brzeziny Nr XVII/132/2004 z dnia 24.08.2004 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu.

**********************
Uchwała Nr XVIII/137/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.09.2004 r. w sprawie: zatwierdzenia dotychczasowych stawek opłat za odprowadzanie ścieków w Bogdance do czasu ustalenia kalkulacji kosztowej.

**********************
Uchwała Nr XVIII/138/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.09.2004 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.04.1997 r. Nr XVIII/146/97 w sprawie ustalenia opłat za wodę pobierana z wodociagów na terenie Gminy Brzeziny.

**********************
Uchwała Nr XVIII/139/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.09.2004 r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Brzeziny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznegi.

**********************
Uchwała Nr XVIII/140/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.09.2004 r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Brzeziny, podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

  

Liczba odwiedzin : 777
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2004-10-12 13:54:21
Czas publikacji: 2004-10-12 13:54:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak