uchwały 

 
 


Uchwała nr XVI/126/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29.06.2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2004 r.

załącznik nr 1do uchwały XVI/126/2004   
załącznik nr 2 do uchwały XVI/126/2004    
załącznik nr 3 do uchwały XVI/126/2004    
załącznik nr 4 do uchwały XVI/126/2004

*****************************

Uchwała nr XVI/127/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29.06.2004 r. w sprawie: zawarcia porozumienia między Nadleśnictwem Brzeziny, a gminą Brzeziny dotyczącego realizacji wspólnego programu aktywizacji obszarów Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich i okolic w latach 2004-2006 zgodnie z załączonym harmonogramem rzeczowo - finansowym.

załącznik do uchwały XVI/127/2004

*****************************

Uchwała nr XVI/128/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29.06.2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia w użytkowanie od Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Brzeziny gruntów leśnych na cele realizacji projektu \"Aktywizacja Obszarów Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich i okolic na terenie gminy Brzeziny\".

 

**********************

Uchwała nr XVI/129/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29.06.2004 r. w sprawie uchwalenia \"Gminnego programu ochrony środowiska obejmującego plan gospodarki odpadami dla Gminy Brzeziny.

Załącznik do uchwały:
Plan Gospodarki Odpadami
Program Ochrony Środowiska

**********************

Uchwała nr XVI/130/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29.06.2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie nieruchomości położonej w Tworzyjankach na okres 30 lat.

   

Liczba odwiedzin : 793
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2004-07-16 11:22:33
Czas publikacji: 2004-07-16 11:22:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak