Uchwały 

 
 

Uchwała Nr XIX/141/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 5.11.2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2004 r.

Załacznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/141/2004
*******************
Uchwała Nr XIX/142/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 5.11.2004 r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty tych nalezności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
*******************
Uchwała Nr XIX/143/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 5.11.2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnej położonej we wsi Poćwiardówka.
*******************
Uchwała Nr XIX/144/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 5.11.2004 r. w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

  

Liczba odwiedzin : 892
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2004-11-15 13:56:05
Czas publikacji: 2004-11-15 13:56:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak