XV Sesja Rady Gminy - 29.04.2004 r. 

 
 


Uchwała Nr XV/118/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29.04.2004 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2004 r.

************************************

Uchwała Nr XV/119/2004 r. Rady Gminy Brzeziny z dnia 29.04.2004 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2003 r.

************************************
załącznik do Uchwały Nr XV/119/2004

************************************

Uchwała Nr XV/120/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29.04.2004 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Brzeziny z tytułu wykonania budżetu gminy za 2003 r.

************************************
Uchwała Nr XV/121/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29.04.2004 r. w sprawie: ustalenia dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Brzeziny, wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania

************************************

Uchwała Nr XV/122/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29.04.2004 r. w sprawie: powołania Sekretarza Gminy Brzeziny

************************************

Uchwała Nr XV/123/2004 rady Gminy Brzeziny z dnia 29.04.2004 r. w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny na lata 2004-2006

Zalącznik do uchwały Nr XV/123/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29.04.2004 r

*************************************
Uchwała Nr XV/124/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29.04.2004 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Brzeziny

*************************************


Uchwała Nr XV/125/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29.04.2004 r. w sprawie: przedłużenia terminu dzierżawy nieruchomości położonej w Rochnie

 

Liczba odwiedzin : 842
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2004-05-12 13:46:19
Czas publikacji: 2004-05-12 13:46:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak