Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 
 

Program Profilaktyki i Rzowiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Brzeziny na 2006 r.  

Przyjęty Uchwałą Nr XXIX/227/2005 Rady Gminy Brzeziny
z dnia 28.12.2005 r. 

Program na 2006

 

Liczba odwiedzin : 9784
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2005-07-22 12:40:36
Czas publikacji: 2005-07-22 12:40:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak