VIII Sesja Rady Gminy 

 
 
Uchwała Nr VIII/77/2003 z dnia 27.08.2003 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu wsi Przecław
Uchwała Nr VIII/78/2003 z dnia 27.08.2003 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu wsi Polik
Uchwała Nr VIII/79/2003 z dnia 27.08.2003 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu wsi Jaroszki
Uchwała Nr VIII/80/2003 z dnia 27.08.2003 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu wsi Buczek
Uchwała Nr VIII/81/2003 z dnia 27.08.2003 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu wsi Grzmiąca
Uchwała Nr VIII/82/2003 z dnia 27.08.2003 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu wsi Dąbrówka Duża
Uchwała Nr VIII/83/2003 z dnia 27.08.2003 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu wsi Dąbrówka Mała
Uchwała Nr VIII/84/2003 z dnia 27.08.2003 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu wsi Poćwiardówka
Uchwała Nr VIII/85/2003 z dnia 27.08.2003 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu wsi Bielanki
Uchwała Nr VIII/86/2003 z dnia 27.08.2003 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu wsi Syberia
Uchwała Nr VIII/87/2003 z dnia 27.08.2003 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu wsi Szymaniszki
Uchwała Nr VIII/88/2003 z dnia 27.08.2003 r. w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Brzeziny do wykupu gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych we wsi Małczew o pow. 2 ha.
Uchwała Nr VIII/89/2003 z dnia 27.08.2003 r. w sprawie: powołania zespołu do spraw przedstawienia Radzie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników  

Liczba odwiedzin : 4875
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2003-10-20 15:10:47
Czas publikacji: 2003-10-20 15:10:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak