Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Szanowni Państwo!

W dniu 31 stycznia 2019 r. mocą Uchwały nr 107/19 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2019 rok.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z terminami konkursów, alokacją i typami projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałań dedykowanych ZIT, tj:

Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT

Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT

2019-03-04 15:04:38
Projekt "Odnawialne źródła energii w Gminie Brzeziny" współfinansowany środkami Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt "Odnawialne źródła energii w Gminie Brzeziny" współfinansowany środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

2018-09-10 16:19:27
INFORMACJA o ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i SŁOM konkursach

2018-03-26 12:01:56
WAŻNE! Zmiana terminu rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie dla poddziałania VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych - ZIT, poddziałania IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zdrowotna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT oraz poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT

2018-03-01 14:40:20
INFORMACJA o spotkaniu w sprawie konkursu na dofinansowanie projektów w zakresie rozwoju usług medyczno - opiekuńczych dla osób zaleznych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności (usługi zdrowotne)

2017-12-29 10:17:23
Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w zakresie Poddziałania VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych i Poddziałania IX.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz Poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne

2017-12-29 09:50:24
Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Brzeziny - eksploatacja istniejących obiektów

2017-12-29 09:49:11
Spotkanie informacyjne w sprawie konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 na rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych

2017-12-04 19:58:17
Informacja na temat realizowanego projektu pn Poprawa jakości powietrza uzyskana poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Brzeziny

2017-11-30 15:13:26
Informacja na temat planowanej realizacji instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Brzeziny

2017-09-21 08:56:48