Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Organizacje pozarządowe

2019-02-27 14:44:04
PLANOWANIE PRZESTRZENNE

2019-02-14 09:13:47
Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny

2018-08-28 09:31:41
Obwieszczenia ministerialne

2018-07-25 13:35:20
Sprawy środowiskowe

2018-06-22 10:04:51
Informacja w sprawie konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 na rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych

2017-12-08 11:12:15
Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2017-10-23 09:11:09
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRZEZINY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu niebędących własnością Skarbu Państwa obrębów ewidencyjnych Gminy Brzeziny

2017-10-16 10:58:38
Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2017-10-12 15:37:25
Ogłoszenie o naborze na świadczenie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2017-09-30 09:10:05
Informacja na temat planowanej realizacji instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Brzeziny

2017-09-21 08:53:57
Ogłoszenia o konkursach na stanowisko dyrektora szkoły

2017-07-10 14:11:53
Ogłoszenie o konkursie na rozwój usług placówek wsparcia dziennego opieki dla dzieci i młodzieży oraz rozwój usług medyczno-opiekuńczych

2017-06-07 13:29:20
Podstawowa kwota dotacji

2017-02-16 14:14:52
OBWIESZCZENIA WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

2017-01-17 12:41:54
Ogłoszenie dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem w miejscowości Małczew

2016-11-15 10:28:12
Ogłoszenie dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem w miejscowości Dąbrówka Duża

2016-11-15 10:02:47
OBWODNICA BRZEZIN

2016-04-06 15:27:43
Ogłoszenie - sprzedaż nieruchomości w miejscowości Tworzyjanki

2015-04-29 15:47:04
Program Ochrony Środowiska - obwieszczenia

2013-10-10 12:01:51