Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja Wójta Gminy Brzeziny o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców

2011-09-28 14:51:02
Zarządzenie Wójta Gminy Brzeziny w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

2011-09-20 15:11:41
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

2011-09-12 11:41:22
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Brzeziny o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

2011-09-09 12:53:04
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r

2011-08-23 11:49:24
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

2011-08-12 12:40:11
Zarządzenie Wójta Gminy Brzeziny w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów

2011-08-12 12:05:49