Uchwały 

 
 

Uchwała Nr XXVIII/206/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 06.12.2005 r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2005 r.

Załącznik nr 1 do uchwały XXVIII/206/2005
Załącznik nr 2 do uchwały XXVIII/206/2005
Załącznik nr 3 do uchwały XXVIII/206/2005
Załącznik nr 4 do uchwały XXVIII/206/2005
Załącznik nr 5 do uchwały XXVIII/206/2005


*********************

Uchwała Nr XXVIII/207/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 06.12.2005 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

*********************

Uchwała Nr XXVIII/208/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 06.12.2005 r. w sprawie:podatku od nieruchomości na 2006 r.

*********************

Uchwała Nr XXVIII/209/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 06.12.2005 r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w 2006 r.

*********************

Uchwała Nr XXVIII/210/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 06.12.2005 r. w sprawie: podatku od posiadania psów.

*********************

Uchwała Nr XXVIII/211/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 06.12.2005 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.

Załącznik nr 1 do uchwały XXVIII/211/2005
Załącznik nr 2 do uchwały XXVIII/211/2005

*********************

Uchwała Nr XXVIII/212/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 06.12.2005 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy dla celów podatku rolnego.

Załącznik nr 1 do uchwały XXVIII/212/2005
Załącznik nr 2 do uchwały XXVIII/212/2005

*********************

Uchwała Nr XXVIII/213/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 06.12.2005 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy dla celów podatku leśnego.

Załącznik nr 1 do uchwały XXVIII/213/2005
Załącznik nr 2 do uchwały XXVIII/213/2005

*********************

Uchwała Nr XXVIII/214/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 6.12.2005 r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Brzeziny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

*********************

Uchwała Nr XXVIII/215/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 6.12.2005 r. w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Jaroszki.

*********************

 

Liczba odwiedzin : 643
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2005-12-09 14:34:49
Czas publikacji: 2005-12-09 14:34:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak