UCHWAŁA NR XLIX/ 316 /2018 RADY GMINY BRZEZINY z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Brzeziny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 

UCHWAŁA NR XLIX/317/2018 RADY GMINY BRZEZINY z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Brzeziny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

 


Liczba odwiedzin : 55
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Radzisław Kamiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Radzisław Kamiński
Czas wytworzenia: 2018-08-27 13:04:06
Czas publikacji: 2018-08-27 13:13:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak