Brak tytułu 

 
 

Uchwała Nr XXII/174/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 21.02.2005 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeziny na 2005 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/174/2005
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/174/2005
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/174/2005
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/174/2005
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/174/2005
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/174/2005
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/174/2005
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/174/2005
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII/174/2005
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXII/174/2005
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/174/2005
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXII/174/2005


*******************************

Uchwała Nr XXII/175/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 21.02.2005 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.

*******************************

Uchwała Nr XXII/176/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 21.02.2005 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXII/176/2005

*******************************

Uchwała Nr XXII/177/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 21.02.2005 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej o pow. 0,35 ha. o nr ewid. 89, położonej w Adamaowie, gm. Brzeziny

*******************************

Uchwała Nr XXII/178/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 21.02.2005 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej o pow. 0,20 ha o nr ewid. 36/1, położonej w Kędziorkach, gm. Brzeziny.

*******************************

Uchwała Nr XXII/179/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 21.02.2005 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej o pow. 0,33 ha. o nr ewid. 32/4, położnonej w Małczewie, gm. Brzeziny.

*******************************

Uchwała Nr XXII/180/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 21.02.2005 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położnonej we wsi Bronowice, gm.Brzeziny.

 

Liczba odwiedzin : 713
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2005-03-11 08:21:28
Czas publikacji: 2005-03-11 08:21:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak