uchwały XXIII Sesja 

 
 

Uchwała Nr XXIII/181/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.03.2005 r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2005 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/181/2005
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/181/2005

*******************************************

Uchwała Nr XXIII/182/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.03.2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2005 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/182/2005
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/182/2005
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/182/2005


*******************************************

Uchwała Nr XXIII/183/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.03.2005 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeziny

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/183/2005


*******************************************

Uchwała Nr XXIII/184/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.03.2005 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Brzeziny Nr V/39/95 z dnia 24.02.1995 r. zmienionej uchwałą nr XXIII/141/2001 z dnia 28.06.2001 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

*******************************************


Uchwała Nr XXIII/185/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.03.2005 r.w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Brzeziny.

*******************************************


Uchwała Nr XXIII/186/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.03.2005 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXII/176/2005 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r.

 

Liczba odwiedzin : 722
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2005-04-06 12:51:17
Czas publikacji: 2005-04-06 12:51:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak