Uchwały 

 
 

Uchwała Nr XXVII/202/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29.09.2005 r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2005 r.

Załącznik nr 1 do uchwały XXVII/202/2005
Załącznik nr 2 do uchwały XXVII/202/2005
Załącznik nr 3 do uchwały XXVII/202/2005
Załącznik nr 4 do uchwały XXVII/202/2005
Załącznik nr 5 do uchwały XXVII/202/2005
Załącznik nr 6 do uchwały XXVII/202/2005

********************

Uchwała Nr XXVII/203/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29.09.2005 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego.

********************

Uchwała Nr XXVII/204/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29.09.2005 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowościach: Jaroszki i Buczek, gmina Brzeziny.

********************

Uchwała Nr XXVII/205/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29.09.2005 r. w sprawie: zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach.

********************

 

Liczba odwiedzin : 780
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2006-01-16 11:09:10
Czas publikacji: 2006-01-16 11:09:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak