uchwały 

 
 

Uchwała Nr XXIX/216/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.12.2005 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeziny na rok 2006.

Załącznik nr 1 do ucwały XXIX/216/2005
Załącznik nr 2 do uchwaly XXIX/216/2005
Załącznik nr 3 do uchwały XXIX/216/2005
załącznik nr 4 do uchwały XXIX/216/2005
Załącznik nr 5 do uchwaly XXIX/216/2005
Załącznik nr 6 do uchwały XXIX/216/2005
Załącznik nr 7 do uchwaly XXIX/216/2005
załącznik nr 8 do uchwały XXIX/216/2005
załącznik nr 9 do uchwały XXIX/216/2005
załącznik nr 10 do uchwały XXIX/216/2005

*********************

Uchwała Nr XXIX/217/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.12.2005 r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2005 r.

załącznik nr 1 do uchwały XXIX/217/2005
załącznik nr 2 do uchwaly XXIX/217/2005
załącznik nr 3 do uchwały XXIX/217/2005

*********************

Uchwała Nr XXIX/218/2005 rady Gminy Brzeziny z dnia 28.12.2005 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brzeziny - fragment wsi Eufeminów.

*********************

Uchwała Nr XXIX/219/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.12.2005 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brzeziny - fragment wsi Grzmiąca.

*********************

Uchwała Nr XXIX/220/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.12.2005 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brzeziny - fragment si Poćwiardówka.

*********************

Uchwała Nr XXIX/221/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.12.2005 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brzeziny - fragment wsi Przecław.

*********************

Uchwała Nr XXIX/222/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.12.2005 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Brzeziny - fragment wsi Syberia.

*********************

Uchwała Nr XXIX/223/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.12.2005 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brzeziny - fragment wsi Tworzyjanki.

*********************

Uchwała Nr XXIX/224/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.12.2005 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Regulaminu dostarczania wody.

załącznik do uchwały XXIX/224/2005

*********************

Uchwała Nr XXIX/225/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.12.2005 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.04.19997 r. Nr XVIII/146/97 w sprawie ustalenia opłat za wodę pobierana z wodociągów na terenie gminy Brzeziny.

*********************

Uchwała Nr XXIX/226/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.12.2005 r. w sprawie: przyjęcia koncepcji programowo - przestrzennej systemu gospodarki ściekowej dla Gminy Brzeziny.

*********************

Uchwała Nr XXIX/227/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.12.2005 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych n a 2006 r.

załacznik do uchwały XXIX/227/2005

*********************

Uchwała Nr XXIX/228/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.12.2005 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomośći.

*********************

Uchwała Nr XXIX/229/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.12.2005 r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2006 - 2008.

załącznik do uchwały XXIX/229/2005

*********************

Uchwała Nr XXIX/230/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.12.2005 r. w sprawie: wyłapywania bezdomnych zwierząt i rozstrzygania o dalszym postepowaniu z tymi zwierzętami na teenie Gminy Brzeziny.

*********************

Uchwała Nr XXIX/231/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.12.2005 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska Rady Gminy Brzeziny na 2006 r.

*********************

Uchwała Nr XXIX/232/2005 Rady GminyBrzeziny z dnia 28.12.2005 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzeziny na 2006 r.

*********************

Uchwała Nr XXIX/233/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.12.2005 r. w sprawie: zatwierdzenie planu pracy Komisjii Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego, Usług, rzemiosła, Gospodarki finansowej, Samorządu Terytorialnego, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Brzeziny na 2006 r.

*********************

Uchwała Nr XXIX/234/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.12.2005 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury Rady Gminy Brzeziny na 2006 r.

*********************

 


Liczba odwiedzin : 1779
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2006-01-16 12:01:06
Czas publikacji: 2006-01-16 12:01:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak