uchwały 

 
 

Uchwała Nr XXXI/237/22006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 24.03.2006 r. w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Brzeziny na rok 2006 oraz w sprawie zmiany uchwały rady Gminy Brzeziny Nr XXIX/216/2005 z dnia 28.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 r.

załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/237/2006
załącznik nr 2 do uchwały XXXI/237/2006
załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI/237/2006

**********************
Uchwała Nr XXXI/238/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 24.03.2006 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Brzeziny na rok 2006

załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/238/2006
załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXI/238/2006

**********************
Uchwała Nr XXXI/239/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 24.03.2006 r.
w sprawie: ustalenia dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimanazjach prowadzonych przez Gminę Brzeziny, wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dl aposzczególnych kategorii zaszeregowania.

**********************
Uchwała Nr XXXI/240/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 24.03.20206 r.
w sparwie:ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych skłądników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

załącznik do uchwały XXXI/240/2006

**********************

Uchwała Nr XXXI/241/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 24.03.2006 r. w sprawie: przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Brzeziny na 2006 rok

załącznik do Uchwały Nr XXXI/241/2006

**********************

Uchwała Nr XXXI/242/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 24.03.2006 r. w sprawie: przyjęcia strategii przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Brzeziny.

**********************

załącznik do Uchwały Nr XXXI/242/2006

**********************

Uchwała Nr XXXI/243/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 24.03.2006 r. w sprawie: przejęcia samochodu marki Żuk z OSP Dąbrówka Duża.

**********************

Uchwała Nr XXXI/244/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 24.03.2006 r. w sprawie: utworzenia Gminnego Ośrodka KUltury w Brzezinach.

**********************

Uchwała Nr XXXI/245/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 24.03.2006 r w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach.

załącznik do Uchwały Nr XXXI/245/2006

**********************

Uchwała Nr XXXI/246/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 24.03.2006 r. w sprawie: przejęcia na własność gminy samochodu osobowego marki Opel Kadett ujawnionego w kompleksie leśnym w miejscowości Grzmiąca

 

Liczba odwiedzin : 630
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2006-05-16 14:05:08
Czas publikacji: 2006-05-16 14:05:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak