uchwały 

 
 


Uchwała Nr XXI/167/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29.12.2004 r. w sprawie: objęcia ochroną w formie pomnika lipy drobnolistnej rosnącej w Poćwiardówce na terenie gminy Brzeziny
*********************

Uchwała Nr XXI/168/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29.12.2004 r. w sprawie: przejęcia wykonywania zadań związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi położonymi w granicach Gminy Brzeziny
*********************

Uchwała Nr XXI/169/2004 Rady Gminy Brzeziny w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oswiaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury Rady Gminy Brzeziny na 2005 r.
*********************

Uchwała Nr XXI/170/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29.12.2004 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska Rady Gminy Brzeziny na 2005 r.
*********************

Uchwała Nr XXI/171/2004 rady Gminy Brzeziny z dnia 29.12.2004 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego, usług, rzemiosła, gospodarki finansowej, samorządu terytorialnego, przestrzegania prawa i porządku publicznego Rady Gminy Brzeziny na 2005 r.
*********************

Uchwała Nr XXI/172/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29.12.2004 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzeziny na 2005 r.
*********************

Uchwała Nr XXI/173/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29.12.2004 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr II/23/2002 w sprawie ustalenia diety dla sołtysów gminy za udział w sesjach Rady Gminy.

  

Liczba odwiedzin : 993
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2005-01-05 14:44:19
Czas publikacji: 2005-01-05 14:44:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak