uchwały 

 
 

Uchwała Nr XXXIV/259/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26.06.2006 r.w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2006 r.

zał. nr 1 do uchwały XXXIV/259/2006
zał. nr 2 do uchwały XXXIV/259/2006
zał. nr 3 do uchwały XXXIV/259/2006
zał. nr 4 do uchwały XXXIV/259/2006

*******************************

Uchwała Nr XXXIV/260/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26.06.2006 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach.

*******************************

Uchwała Nr XXXIV/261/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26.06.2006 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na zakup specjalnego samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach.


zał. do uchwały XXXIV/261/2006

*******************************

Uchwała Nr XXXIV/262/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26.06.2006 r. w sparwie: uchylenia uchwały Nr XXXI/243/2006 w sprawie przejęcia samochd marki ŻUK z OSP Dąbrówka Duża.

*******************************

Uchwała Nr XXXIV/263/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26.06.2006 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXIII/258/2006 w sprawie określenia regulaminu przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Gminy Brzeziny z siedzibą w Przecławiu.

*******************************

 

Liczba odwiedzin : 554
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2006-07-14 11:55:17
Czas publikacji: 2006-07-14 11:55:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak