uchwały 

 
 

Uchwała Nr XXXII/247/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 21.04.2006 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z tytułu wykonania budżetu gminy Brzeziny za 2005 r.

********************

Uchwała Nr XXXII/248/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 21.04.2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Brzeziny z tytułu wykonania budżetu gminy za 2005 r.

********************

Uchwała Nr XXXII/249/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 21.04.2006 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2006 r. oraz zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXXI/237/2006 z dnia 24.03.2006 r.

********************

Uchwała Nr XXXII/250/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 21.04.2006 r. w sprawie: ustalenia dla Wójta Gminy Brzeziny miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne.

********************

Uchwała Nr XXXII/251/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 21.04.2006 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Brzeziny

********************

Uchwała Nr XXXII/252/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 21.04.2006 r. w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Dąbrówka Duża

********************

Uchwała Nr XXXII/253/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 21.04.2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju lokalnego miejscowości Jordanów.

 

Liczba odwiedzin : 641
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2006-05-17 09:59:13
Czas publikacji: 2006-05-17 09:59:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak