uchwały 

 
 

Uchwała Nr XXXIII/254/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 18.05.2006 r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2006 r.

załącznik nr 1 do uchwały XXXIII/254/2006
załacznik nr 2 do uchwały XXXIII/254/2006
załącznik nr 3 do uchwały XXXIII/254/2006

*********************************

Uchwała Nr XXXIII/255/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 18.05.2006 r. w sprawie: zmiany uchwały nr VIII/78/2003 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27.08.2003 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego częśc obrębu wsi Polik.

*********************************

Uchwała Nr XXXIII/256/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 18.05.2006 r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Brzezinach Nr XXXI/240/2006 z dnia 24.03.2006 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatkó: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i waruki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

*********************************

Uchwała Nr XXXIII/257/2006 Rady Gminy Bzreziny z dnai 18.05.2006 r. w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyreektora Gimnazjum Gminy Brzeziny z siedzibą w Przecławiu.

*********************************

Uchwała Nr XXXIII/258/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 8.05.2006 r. w sprawie: określenia Regulaminu przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Gminy Brzeziny z siedzibą w Przecławiu.

załącznik do uchwały nr XXXIII/258/2006

*********************************

 

Liczba odwiedzin : 642
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2006-05-30 14:30:48
Czas publikacji: 2006-05-30 14:30:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak