Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zaproszenie - Baza potencjalnych Wnioskodawców EFS - ZIT Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

2017-08-16 14:21:04
WAŻNE! Zmiana terminu rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie dla poddziałania VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych - ZIT, poddziałania IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zdrowotna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT oraz poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT

2018-03-01 14:40:20
Spotkanie informacyjne - ,,Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020''

2017-05-12 11:30:31
Spotkanie informacyjne w sprawie konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 na rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych

2017-12-04 19:58:17
Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Brzeziny - eksploatacja istniejących obiektów

2017-12-29 09:49:11
Projekt "Odnawialne źródła energii w Gminie Brzeziny" współfinansowany środkami Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt "Odnawialne źródła energii w Gminie Brzeziny" współfinansowany środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

2018-09-10 16:19:27
Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Brzeziny

2016-07-25 08:33:40
INFORMACJA o spotkaniu w sprawie konkursu na dofinansowanie projektów w zakresie rozwoju usług medyczno - opiekuńczych dla osób zaleznych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności (usługi zdrowotne)

2017-12-29 10:17:23
INFORMACJA o ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i SŁOM konkursach

2018-03-26 12:01:56
INFORMACJA nt konkursu - aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT

2017-04-19 14:24:12